Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

Badania metalograficzne

Wykonujemy:

badania metalograficzne

wyrobów stalowych, żeliwnych i połączeń spawanych     badania metalograficzne

w zakresie : 

  • badań makroskopowych - ocena wad powierzchniowych i wad wewnętrznych
  • badania mikrostruktury - ocena ilościowa i jakościowa składników fazowych struktury po
    obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej
  • oceny stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi wg norm PN, DIN i ASTM
  • oznaczenia głębokości warstw powierzchniowych
  • ocena wielkosci ziarna