Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o.loga

NOWE BADANIA WĘGLA I BIOMASY

Niezmiernie miło jest nam pinformować, że w dniu 06.05.2013 r. LBM "LAB TEST" Sp. z o.o. rozszerzył swoją działalność o nowy zakres usług w zakresie badań węgla i biomas. Dzięki nowoczesnej aparaturze jeśmy w stanie analizować takie parametry jak :

 

 

wilgoć przemijającą
wilgoć analityczną
wilgoć całkowitą
zawartość popiołu
zawartość części lotnych
zawartość siarki całkowitej
zawartość węgla całkowitego
ciepło spalania i wyliczanie wartości opałowej
zawartość części palnych w odpadach paleniskowych
zawartość węgla całkowitego w odpadach paleniskowych


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 
 
 

 

 

2013-05-06